Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

5 Bình luận

  • Kết như c**
  • Truyện giải quyết vấn đề như cứt
  • 1 thằng giết người vô tội được toại nguyện và chẳng có sự trừng phạt nào??

    1 con nhỏ sống nhờ tội ác và vẫn thảnh thơi sống

  • Kết mở quá
  • Là saoooo