Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • sao tôi thấy cảm tưởng như thoại từ trái sang phải thỉnh thoảng lại hơi bị lắt léo nhỉ