Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Câu chuyện nội dung thật sáo rỗng chả giải quyết được vấn đề gì,cái kết chỉ giúp nhỏ tìm lại được ký ức vui vẻ khi mới bắt đầu nhận việc trên Tokyo và chấp nhận cuộc sống bị đồng nghiệp xa lánh