Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Sao có khung tranh là Quan Vũ với Vân Trường thế kia emo

  • bộ này.... thật sự nếu được mong có thể kết thúc, vẫn ra được đến giờ sau bao nhiêu năm...