Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

4 Bình luận

  • Nhớ ko nhầm thì con dao này dùng 1 lần r mất hút
  • Lưu Ngang Tinh:

    Nội tại ẩn: Nhân vật chính