Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Vậy là kết thúc vòng lặp rồi đúng không nhỉ ? "Vòng lặp đã không hề đóng lại", câu này nghĩa khó hiểu quá.

  • Haizz...