Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • loại bỏ main là kéo nó đi xa vậy thôi hả, tưởng phục kích, hố sát các kiểu chứ

  •  

    Trận này căng quá! Dự là Vương Tiễn bị ép đúng lúc cam go nhất thì quân của Tín về kịp? mà quân của Tín dễ bị Lý Mục dắt mũi thật ||