Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Giờ mà phởn thì mấy hồi máy chém lại nắm tay mẻ tiếp, mất nhật ký rùi phải nói vừa may mắn cũng vừa hoạ hơn vì k biết chuyện j sẽ xảy đến mà biết chuẩn bị chỉ dựa vào hào quang rực rở của đấng mia-sama tiếp thôi