Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • Nhưng bà vợ khuyên đúng thật. Tại sao lại ko theo đuổi vẽ truyện.
    • Bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Ko muốn spoil nhưng mấy chap sau sẽ rõ hơn. 

  • Nghe thảm não thật. Ở vn này gọi là chơi hòn non bộ
    • emoông này bế tắc trong cuộc sống để phải dựa vào những thứ đầy mơ mộng như bán đá và mong sẽ có thay đổi từ những người có suy nghĩ mơ mộng hơn mình.