Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

4 Bình luận

  • Dẫn bọn ngoài hành tinh này đến chỗ tân nhân loại thì hay nhể emo

     

    • hóng bọn ngoài hành tinh này oánh con kaiju xem bên nào hơn
  •  

    Clm. Nhân loại đã tối nay còn tối hơn à? Đánh đến nơi trú ẩn cmnr còn j nữa ww

    • Chắc định gọi ma vương đến. Bọn madara này không biết có bao nhiêu con nhưng ma vương tới 47 con lận