Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

9 Bình luận

 • chúng ta đã thằng ngay từ chap 1

 • Ngon rồi đấy
 • tháng sau là tháng 1 phải k ae  

  #AkarithanglamvoYakuinThuacucacnaoduoc

 • Thua hộ bố m cái
 • Quy luật chiến thắng đã được xác định
  #AkarithanglamvoYakuinThuathedeonaoduoc

 • #shiorituoilol
 • cuối cùng cũng đến cảnh này emo

 • hehe Siuuuuuuu!!!!!!!!!!

 • #akarithuathedeonaoduoc