Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • Vegata xuất hiện à 😂
  • emo vkl ngày càng cuốn, mà cái kiểu cứ lấy bên này đắp vào bên kia như xiếc đi trên dây vậy, sai 1 bước là vạn kiếp bất phục

  • Tưởng Songoku với Cadic xuất hiện emo