Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Vậy là end một project quá nhiều cảm xúc.

    Dịch đến mấy trang cuối của phần prequel này làm tôi khóc ói ẻ. Chắc tại già rồi nên dễ xúc động

    • Cảm ơn vì đã thực hiện trọn vẹn bộ truyện này ❤️