Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Hay hơn chính truyện nữa. Thích Oskar ;___;