Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

6 Bình luận

  • Ui, a đẹp zai hoàn lương tỉnh rồi 🥰 phê
  • lâu quá rồi không đọc, thằng này là thằng clgt, xuất hiện ở chap mấy vậy 

  • emo

  • Thông não chi thuật - chiêu độc quyền của main - Đã thành công emo

  • tẩy não thành công  

  • á đù