Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Mỗi lần đọc truyện này tôi đều thấy rất deep. Như kiểu đồng cảm ấy. Tuyệt vời.