Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Kể ra tui muốn ông anh tóc đỏ làm main hơn. Toàn để nó dọn hậu quả của thằng main bực vc
  • Anh nhà nay chiến thế