Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

7 Bình luận

  • Cả đời m thấy nhiều loại thú điên rồi nhưng Nai cái điên như Châu mị thì lần đấu thấy đúng khai mở nhãn quang
  • Này như kiểu giống trúc cơ hậu kỳ kết đan, tích súc linh lực thành kim đan nhỉ kkk

  • emo

  • inception af  emo

  • vl cuốn quá, hóng chap mới cực mạnh, đ biết kịp không nữa

  • đang gay cấn vl

  • hay