Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

10 Bình luận

 • truyện thiểu năng như thế này mà vẫn kéo đc 58 chap, main có nhiều hơn 1 tế bào não là chỉ cần 10 chap là xong

 • truyện thiểu năng như thế này mà vẫn kéo đc 58 chap, main có nhiều hơn 1 tế bào não là chỉ cần 10 chap là xong

 • truyện thiểu năng như thế này mà vẫn kéo đc 58 chap, main có nhiều hơn 1 tế bào não là chỉ cần 10 chap là xong

 • truyện thiểu năng như thế này mà vẫn kéo đc 58 chap, main có nhiều hơn 1 tế bào não là chỉ cần 10 chap là xong

 • truyện thiểu năng như thế này mà vẫn kéo đc 58 chap, main có nhiều hơn 1 tế bào não là chỉ cần 10 chap là xong

 • truyện thiểu năng như thế này mà vẫn kéo đc 58 chap, main có nhiều hơn 1 tế bào não là chỉ cần 10 chap là xong

 • truyện thiểu năng như thế này mà vẫn kéo đc 58 chap, main có nhiều hơn 1 tế bào não là chỉ cần 10 chap là xong

  • Ông ko biết mấy thằng main thánh mẫu mà một khi mạnh lên là cực kì xạo loz à ??? Với đứa yếu hơn nó thì nó sẽ vừa đánh vừa xạo loz
 • Dm nói nhiều làm gì, cứ bay vào bẻ chân tay đi, lần lz nào cũng nói nhiều vkl, xem ko thỏa mãn mà tức thêm.

 • Chết mẹ m đi