Naruto Màu (Bản đẹp)

Naruto Màu (Bản đẹp)
Tiếp theo bản Full Color Edition đã Drop của nhóm dịch khác. Thử nghiệm phản ứng độc giả, chứ bộ này sẽ dịch sau...