SANCTIMONIOUS

SANCTIMONIOUS
Cuộc sống hạnh phúc của nhân vật chính cùng với người vợ xinh đẹp và tài năng. Tưởng chừng như đã là viễn mãn song chỉ có một vấn đề là.......