Thư Viện Ẩn Của Siêu Idol

Thư Viện Ẩn Của Siêu Idol

Thực tập sinh Idol không tài năng Sang-Jun. Ngày anh ấy nói về việc chuyển nhượng các công ty giải trí với giám đốc của mình, Sang-Jun đã nhận được cuốn sách và mở khóa quyền truy cập vào thư viện tài năng. , là một trong nhiều cuốn sách tài năng mà anh ấy đã mượn từ thư viện để có được tài năng. Tuyệt vời, với tài năng này, tôi sẽ trở thành một ngôi sao hàng đầu!

Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Mn không cần để ý đến t, t chỉ đang đi tìm thằng mp3 thôi