Vô Thượng Thần Đồ

Vô Thượng Thần Đồ

Đây là một cái tất cả mọi người đều có hi vọng thành thần thế giới. Đi Lôi Thần thần đồ, có thể trở thành Lôi Thần. Đi Sơn Thần thần đồ, có thể trở thành Sơn Thần. Trở thành thần linh về sau, nhưng mở thần quốc. Người xuyên việt lê thương không có tiền không có thiên phú, không cách nào thất thần đồ, lại tại một lần ngoài ý muốn bên trong, trở thành trong lịch sử cái thứ nhất còn không có thành thần liền mở ra thần quốc thần đồ người!

Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Dạo này chèn quảng cáo vô nát vãi, click hơn 30 lần vẫn ko tắt dc cái quảng cáo của shopee còn tự động chuyển hướng apps nữa chứ