Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận

 Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận
Cô ấy có được thân xác của hắn, nhưng lại không chiếm được trái tim của hắn. Họ cứ ràng buộc lẫn nhau như vậy, bị tra tấn bởi hai chữ hôn nhân. Chấp nhất yêu nhau, không thể kết thúc.